VÍTEJTE NA WEBU TERCIÁŘŮ SVATÉHO DOMINIKA V PLZNI

Terciáři: Laické sdružení svatého Dominika

Vítejte na webu laického sdružení Panny Marie Růžencové v Plzni. Chcete-li vědět kdo jsme, jaké akce pořádáme či pouze nahlédnout do života běžného Terciáře, pak jste tady správně.

První verze těchto webových stránek byla vytvořena roku 2006. Deo gratias!

Aktualizace webu je průběžná.

TIP:
Pokud se Vám písmo na stránkách zdá příliš malé, můžete si webovou stránku v prohlížeči zvětšit tím, že zároveň stisknete klávesy Ctrl a +
Obdobně webovou stránku v prohlížeči zmenšíte tím, že současně stisknete klávesy Ctrl a -

Martin Mannes

ODCHOD NA VĚČNOST BR. JANA TOMÁŠE AKVINSKÉHO MÍČKY

Maria, pomoz, přišel čas, Milostná Matko, slyš náš hlas!
V nebezpečí a strádání, přímluva Tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná. Vyslyš proseb dítek svých, k Tobě tak vroucně lkajících. Matkou se ukaž laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou.
Maria, pomoz, přišel čas, Milostná Matko, slyš náš hlas!

Ve čtvrtek dne 14. listopadu 2013
Pán Ježíš náhle povolal na věčnost
ve věku 80 let
pana Jana TOMÁŠE AKVINSKÉHO MÍČKU III.OP
bratra Třetího Řádu svatého Dominika

Dominikánský kříž

Parte br. Jana Tomáše Akvinského Míčky III.OP (PDF)

Mše Svatá s intencí za našeho zvěčnělého spolubratra Jana Tomáše Míčku III.OP bude dne 18. listopadu 2013 v 18:00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni.

MISSA TRIDENTINA: REQUIEM (MISSA PRO DEFUNCTIS) ZA NAŠEHO BRATRA TERCIÁŘE JANA TOMÁŠE AKVINSKÉHO MÍČKU III.OP BUDE V ÚTERÝ DNE 19. LISTOPADU 2013 V 16:30 HODIN V KOSTELE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ V PLZNI. Srdečně zveme!

bratr Jan Tomáš Akvinský Míčka III.OP

POHŘEB NAŠEHO SPOLUBRATRA
JANA TOMÁŠE MÍČKY BUDE V PONDĚLÍ 25. LISTOPADU 2013 V 11:00 HODIN
V KOSTELE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ V PLZNI.
PROSÍME O VZPOMÍNKU V MODLITBĚ. DĚKUJEME.
R.I.P.!

kytice

Srdečné Zaplať Pán Bůh našemu bratru terciáři Janovi (řádovým jménem Tomáši Akvinskému) za všechno, co pro čest a slávu Nejsvětější Trojice, Blahoslavené Panny Marie – Královny posvátného růžence, svatého Otce Dominika – Zakladatele Řádu bratří Kazatelů, svatého Antonína – velkého Divotvůrce Paduánského a všech svatých ve svém životě vykonal. Kéž mu to nejvýš spravedlivý a nejvýš milosrdný Soudce, Náš Pán Ježíš Kristus, oplatí životem věčným.
Lux æterna luceat ei Domine: Cum sanctis tuis in æternum, quia pius es. Requiem æternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Cum sanctis tuis in æternum, quia pius es. Requiescat in pace. Amen.

TZV. „VELKÉ VAROVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA“

Vyjádření arcibiskupa olomouckého k šíření tzv. „Velkého varování Ježíše Krista“ a různým poselstvím o konci světa

Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané „Velké varování Ježíše Krista“, které se šíří po internetu a někde také rozdává v kostelích ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup Jan Graubner následujícím sdělením (PDF).

logo webu Arcibiskupství Olomouckého

Zdroj: web Arcidiecéze olomoucké (Arcibiskupství olomouckého) - odkaz

Terciáři: Laické sdružení svatého Dominika

SCHŮZKA DOMINIKÁNSKÝCH TERCIÁŘŮ

Schůzka dominikánských Terciářů se koná pravidelně každé 1. úterý v měsíci (kromě letních prázdnin) od 16:00 hodin do 17:30 hodin v sále dominikánského kláštera v Plzni při kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Program setkání:
společná modlitba
četba Stanov LSSD a Partikulárních směrnic LSSD (Laických sdružení svatého Dominika)
formační přednáška či rozhovor
Liturgie Hodin – nona

Po setkání je možno účastnit se s farností modlitby posvátného růžence, mše svaté v 18:00 hodin a modlitby Liturgie Hodin – nešpor. Srdečně zveme!

PŘÍŠTÍ SCHŮZKA TERCIÁŘŮ BUDE 4. ÚNORA 2014 OD 16:00 HODIN.

dominikánský pes

MISSA TRIDENTINA 1962

PLZEŇ - Klášter dominikánů: Kostel Panny Marie Růžencové
Jiráskovo náměstí 30

Missale Romanum

Pravidelný pořad:
• 1. a 3. neděle v měsíci v 16:15 hodin
• 2., 4. (případně 5. neděle) v 10:30 hodin
• Pondělí, středa a pátek v 16:30 hodin
O svátcích I. a II. třídy je kázání již od 16:15 hodin!
• Úterý, čtvrtek v 6:15 hodin
• (!) 1. sobota v měsíci v 6:15 hodin (!)
• Ostatní soboty v 8:00 hodin

AKTUÁLNÍ INFORMACE - liturgický kalendář, příp. další oznámení a katecheze: zde (PDF)
Další případné změny naleznete na nástěnce v kostele Panny Marie Růžencové.
Tridentskou Mši Svatou podle misálu z roku 1962 pravidelně celebruje P. Antonín Damián Nohejl III.OP, provinční moderátor Sdružení kněží a jáhnů svatého Dominika.
Svátost smíření - na požádání kdykoli po Mši Svaté.
Srdečně zveme!

Missale Romanum 1962

Prosba o úctu k Nejsvětější Svátosti Oltářní

O LUMEN ECCLESIÆ

svatý Dominik na iluminaci

O LUMEN ECCLESIÆ

Doctor veritatis

Rosa patientiæ

Ebur castitatis

aquam sapientiæ

propinasti gratis:

Prædicator gratiæ

nos junge beatis.

Podrobnější pojednání o hymnu O LUMEN ECCLESIÆ najdete na webu, věnovaném svatému Dominikovi de Guzmán - Zakladateli Řádu bratří Kazatelů

Patnáctiúterková pobožnost ke svatému Dominikovi

Patnáctiúterková pobožnost ke svatému Dominikovi začíná tento rok X.X.XXXX. Text pobožnosti (včetně obálky) je v rubrice Download

Kostel Panny Marie Růžencové v Plzni na Slovanech