DOWNLOAD

HISTORIE ŘÁDU DOMINIKÁNŮ V PLZNI

Výhradně pro studijní a nekomerční účely viz bakalářská práce slečny Anety Benešové, nazvaná „Historie řádu dominikánů v Plzni“ a obhájená v roce 2013 na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (55 stran): ve formátu PDF ji naleznete zde.

LITURGIE ŘÁDU BRATŘÍ KAZATELŮ – DOMINIKÁNŮ

Dominikánský liturgický kalendář 2009

soubor ve formátu PDF
download

Callendarium S.O.P.

Dominikánský kalendář
odkaz zde (Google Docs)

Supplementum callendarii proprii Provinciæ Bohemiæ

Doplněk dominikánského kalendáře pro Českou provincii
soubor ve formátu PDF
download

MATKA BOŽÍ PANNA MARIA

HODINKY K NEJBLAHOSLAVENĚJŠÍ PANNĚ MARII PODLE DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU

P. Cyprián Suchánek OP
soubor ve formátu PDF, upraveno pro tisk
download

LITANIÆ ORDINIS PRÆDICATORUM »IN OMNIBUS TRIBULATIONIBUS«
(LITANIE K BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII V KAŽDÉM SOUŽENÍ)

P. Cyprián Suchánek OP
soubor ve formátu PDF, upraveno pro tisk
download

NOVÉNY, POBOŽNOSTI A LITANIE DOMINIKÁNSKÉHO ŘÁDU

LITANIÆ ORDINIS PRÆDICATORUM »IN OMNIBUS TRIBULATIONIBUS«
(LITANIE K BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII V KAŽDÉM SOUŽENÍ)

P. Cyprián Suchánek OP
soubor ve formátu PDF, upraveno pro tisk
download

Patnáctiúterková pobožnost k svatému Dominikovi

Vydalo Laické sdružení sv. Dominika Panny Marie Růžencové v Plzni
Upravil Jan Vincenc Horáček
soubor(y) ve formátu PDF
download
download obálka

Šestinedělní pobožnost k svatému Tomáši Akvinskému a vybrané modlitby svatého Tomáše Akvinského

Vydalo Laické sdružení sv. Dominika Panny Marie Růžencové v Plzni
Upravil Jan Vincenc Horáček
soubor(y) ve formátu Word
download
download obálka

Sedmipátková pobožnost k svatému Vincenci Ferrerskému

Vydalo Laické sdružení sv. Dominika Panny Marie Růžencové v Plzni
Upravil Jan Vincenc Horáček
soubor ve formátu Word
download

Modlitba blahoslaveného Jordána Saského k našemu svatému Otci Dominikovi

Vydalo Laické sdružení sv. Dominika Panny Marie Růžencové v Plzni
Upravil Jan Vincenc Horáček
soubor ve formátu PDF, upraveno pro tisk
download

Litanie ke svatému Dominikovi de Guzmán

Vydalo Laické sdružení sv. Dominika Panny Marie Růžencové v Plzni
Upravil Jan Vincenc Horáček
soubor(y) ve formátu PDF, upraveno pro tisk
download (1x litanie)
download (2x litanie)

Litanie ke svaté Paní Zdislavě z Lemberka

Vydalo Laické sdružení sv. Dominika Panny Marie Růžencové v Plzni
Upravil Jan Vincenc Horáček
soubor(y) ve formátu PDF, upraveno pro tisk
download (1x litanie)
download (2x litanie)