KOSTEL PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ V PLZNI

hlavní oltář kostela Panny Marie Růžencové

Historie kostela Panny Marie Růžencové a dominikánského kláštera v Plzni

Výhradně pro studijní a nekomerční účely viz bakalářská práce slečny Anety Benešové, nazvaná „Historie řádu dominikánů v Plzni“ a obhájená v roce 2013 na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (55 stran): ve formátu PDF ji naleznete zde a rovněž v rubrice Download.

Kostel se začal stavět 1. května roku 1912. Plány vypracoval architekt Antonín Möller, stavitel z Varnsdorfu, stavbu prováděl architekt Eduard Sochor z Prahy. Nejprve byly vykopány základy pod věž, vybetonovány základy pod kostelní pilíře a vyzděny ostatní základy. 15. srpna roku 1912 byl za velké účasti lidu posvěcen základní kámen v presbytáři. V listopadu roku 1912 byly již betonovány stropy kostela a stavěny krovy. Přes zimu byly práce přerušeny a opět obnoveny na jaře roku 1913. Práce pokračovaly tak rychle, že 15. května roku 1913 byl stavěn krov na klášteře a 25. července téhož roku byl vztyčen kříž na věži kostela. Celá novostavba byla odevzdána svému účelu dne 30. října roku 1913, kdy kostel posvětil arcibiskup pražský Lev kardinál Skrbenský za obrovské účasti lidu. První Mše Svatá zde byla sloužena dne 1. listopadu roku 1913. Na hlavním oltáři byl jen Svatostánek, na bočních jen oltářní kameny. Kostel byl ještě bez lavic.

Kostel je zbudován ve slohu modernizované basiliky. Je trojlodní s příčnou lodí a kaplovými přístavbami. Prostřední loď je oddělena od bočních mocnými sloupy, které nesou postranní galerie a rozšiřuje se v příčnou loď, do níž ústí 12 m široký presbytář. Ten je vyvýšený o 4 stupně nad loď kostela. Kostel je dlouhý 55,27 m, příčná loď je 24 m široká. Výška kostela od podlahy ke kazetovému stropu je 13 m.

interiér kostela Panny Marie Růžencové

V kostele je celkem 5 oltářů. Nad Svatostánkem hlavního oltáře je sousoší Panny Marie Růžencové – Patronky kostela (pouť je tedy o první říjnové neděli). Na tomto sousoší pod sochou Panny Marie klečí proti sobě dva největší světci Dominikánského Řádu – svatý Otec Dominik, Zakladatel Řádu Bratří Kazatelů neboli Dominikánů a svatý Pius V., papež. Nad celým oltářem se pne baldachýn. Uměleckým dílem je Svatostánek, který je zdoben reliéfy dvou klečících andělů, klasů a révy, tepanými ručně v mědi a pozlacenými, podle návrhu fr. Pantaleona OSB z Emauz.

hlavní oltář kostela Panny Marie Růžencové

Po stranách jsou dva oltáře – Božského Srdce Páně a svatého Josefa, které byly pořízeny roku 1923.

Na oltáři Božského Srdce Páně jsou sochy svatého Václava a svaté Ludmily z lipového dřeva, polychromované a zlacené od firmy Charvát z Kutné Hory.

oltář Božského Srdce Páně

Na oltáři svatého Josefa jsou novější sochy svaté Paní Zdislavy a blahoslaveného Česlava z roku 1949, kdy je 22. května posvětil R. P. Ambrož Svatoš OP.

oltář svatého Josefa

Křížová cesta a zpovědnice jsou z roku 1914, kazatelna je z roku 1930.

hlavní oltář kostela Panny Marie Růžencové

Věž kostela je vysoká 56,75 m. Je opatřena hodinami z roku 1923.

kostel Panny Marie Růžencové

hodiny na věži kostela Panny Marie Růžencové

Na věži jsou nyní čtyři zvony. Jmenují se Tomáš (1913), Václav (1952), Josef (2004) a Dominik (2005). Zvon Josef z roku 1599 byl z věže sundán a je umístěn v hlavní lodi kostela.

Fotogalerie: PMR Svěcení zvonu svatý Josef 31. 10. 2004

Fotogalerie: PMR Svěcení zvonu svatý Dominik 6. 11. 2005

Architektonicky velmi hodnotný kostel Panny Marie Růžencové s přilehlým dominikánským klášterem (konventem) postavený pod vlivem německé moderny a doznívající secese byl 7. 4. 1999 prohlášen za kulturní památku. V rámci plzeňského urbanismu představuje areál kláštera Dominikánů mimořádně významný celek.

Pohlednice kostela Panny Marie Růžencové v Plzni


Fotogalerie: Kostel Panny Marie Růžencové

Fotogalerie: Kostel Panny Marie Růžencové – historie